รีวิวหลังทำตาสองชั้นครบ 1-3 และ 6 เดือนจ้า สวยเป็นธรรมชาติมาก

รีวิวหลังทำตา2ชั้นครบ 1 เดือนจ้า

ศัลยกรรมทำตาสองชั้น พิษณุโลก ขอนแก่น

รีวิวตาครบ 3 เดือนค่ะ สวยเป็นธรรมชาติมาก

ศัลยกรรมทำตาสองชั้น พิษณุโลก ขอนแก่น

ทำตาครบ 6 เดือนจ้า

ศัลยกรรมทำตาสองชั้น พิษณุโลก ขอนแก่น

โดยผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ : ธัญธิดา ฤทธิมหันต์

บทความอื่นๆ