ศัลยกรรมทำปากกระจับ หลังทำครบ 14 วันหลังตัดไหมและ 1 เดือนค่ะ

ปากกระจับ 14 วันหลังตัดไหมค่ะ

ศัลยกรรม ทำปากกระจับ พิษณุโลก ขอนแก่น

รีวิวปากกระจับ 1 เดือนค่ะ ทรงสวยถูกใจมาก

ศัลยกรรม ทำปากกระจับ พิษณุโลก ขอนแก่น

ศัลยกรรม ทำปากกระจับ พิษณุโลก ขอนแก่น

โดยผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ : หนามเตย วรรณนิศา

บทความอื่นๆ