หลังทำตาสองชั้นกรีดยาวได้ 7 วัน จนถึง 6 เดือน

หลังทำตาสองชั้นกรีดยาวได้ 7 วันค่ะ

เฌอมารินทร์คลินิก ศัลยกรรม ทำตาสองชั้น พิษณุโลก ขอนแก่น
รีวิวตา2ชั้นครบ 1 เดือนค่ะ

เฌอมารินทร์คลินิก ศัลยกรรม ทำตาสองชั้น พิษณุโลก ขอนแก่น
ตา2ชั้นหลังครบ 3 เดือนค่ะ

เฌอมารินทร์คลินิก ศัลยกรรม ทำตาสองชั้น พิษณุโลก ขอนแก่น
รีวิวตา2ชั้นครบ 6 เดือนค่ะ

เฌอมารินทร์คลินิก ศัลยกรรม ทำตาสองชั้น พิษณุโลก ขอนแก่น

โดยผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ : Thanaporn Thongon

บทความอื่นๆ