เฌอมารินทร์ คลินิก

รีวิวของผู้เข้ารับบริการ

รีวิวทำตาสองชั้น และเสริมจมูก หลังทำหนึ่งเดือนค่ะ บวมช้ำน้อยมาก

Update : 30 มกราคม 2564 | ผู้ชม 256 ครั้ง

ศัลยกรรมทำตาสองชั้น เสริมจมูก ทำจมูก แก้จมูก พิษณุโลก ขอนแก่น

รีวิว ตาสองชั้น+จมูก หนึ่งเดือนค่ะ บวมช้ำน้อยมาก

ศัลยกรรมทำตาสองชั้น เสริมจมูก ทำจมูก แก้จมูก พิษณุโลก ขอนแก่น

ศัลยกรรมทำตาสองชั้น เสริมจมูก ทำจมูก แก้จมูก พิษณุโลก ขอนแก่น

โดยผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ : Hirasawa Yui

สร้างเมื่อ