ช่องทางการติดต่อ

SHERMARIN CLINIC

สาขาพิษณุโลก

298/19-20 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เฌอมารินทร์คลินิกสาขาพิษณุโลก

สาขาขอนแก่น

18/9-10 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เฌอมารินทร์คลินิกสาขาขอนแก่น

สาขานครสวรรค์

234/10-11 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เฌอมารินทร์คลินิกสาขานครสวรรค์​